Sorumluluk Sigortaları

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortasında Üçüncü Şahıs Sayılmayanlar Kimlerdir?

Sigortalı gerçek kişiye bir hizmet veya vekalet ilişkisi ile bağlı olanlar, aile efradı (sigortalının eşi, evlat edindikleri, sigortalıyı evlat edinenler, sigortalı ile birlikte oturmaları halinde kardeşleri, damatları, gelinleri ve kendisi tarafından bakılan sair akrabaları, sigortalının eşinin usul ve füruu ile kardeşleri.) ile sigortalı tüzel kişinin sınırsız sorumlu ortakları ve yetkili kişileri üçüncü şahıs sayılmamaktadır.

Yazdır e-Posta

  • 1
  • 2