Tekne Sigortalarının Fiyatlandırılmasında Rol Oynayan Etkenler Nelerdir?

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde özetleyebiliriz.

Teknenin cinsi
Teknenin sigorta bedeli
Teknenin yaşı ve tonajı
Teminatın kapsamı
Teknenin sefer sahası ve faaliyet alanı

Yazdır e-Posta