Mühendislik Sigortalarında Hasar Olduktan Sonra Sigorta Teminatı Sona Erer mi?

Sigorta konusu kıymetlerde bir hasarın meydana gelmesi ve bu hasarın tam hasar şeklinde olması neticesinde sigorta teminatı son bulur. Kısmi hasar halinde ise sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.

Yazdır e-Posta