Sigortalı Öldüğünde Kasko Sigorta Poliçesinin Durumu Ne Olur?

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere mirasçılara devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Yazdır e-Posta