Hırsızlık Sonucu Meydana Gelen Hasar Ödendikten Sonra Çalınan Mallar Kısmen veya Tamamen Bulunursa Ne Yapılmalıdır?

Sigortalı bu durumu sigortacıya bildirmek zorundadır. Sigortalı, bulunan şeyin değerini ödeyerek ya geri alır, ya da bulunan şeylerin mülkiyetini sigortacıya devreder. Geri alınma durumunda, bulunan şeylerde çalınma dolayısıyla bir kıymet eksilmesi meydana gelmişse, sigortacı bu zararı ödemek zorundadır.

Yazdır e-Posta