Hırsızlık Sigortası

Sigortalı Malın Mülkiyetinde Bir Değişiklik Olduğunda Hırsızlık Sigortası Devam Eder mi?

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin veya zilyetlik durumunun değişmesi halinde (ölüm hali hariç) sigorta sözleşmesi geçersiz olur. Poliçenin iptalinin geçerli olduğu tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve geri kalan süreye ait prim yeni hak sahibine verilir.
 
Ölüm halinde ise yeni hak sahibi sigortayı öğrendiğinde durumu sigortacıya 15 gün içinde bildirmelidir.

Yazdır e-Posta

Hırsızlık Sonucu Meydana Gelen Hasar Ödendikten Sonra Çalınan Mallar Kısmen veya Tamamen Bulunursa Ne Yapılmalıdır?

Sigortalı bu durumu sigortacıya bildirmek zorundadır. Sigortalı, bulunan şeyin değerini ödeyerek ya geri alır, ya da bulunan şeylerin mülkiyetini sigortacıya devreder. Geri alınma durumunda, bulunan şeylerde çalınma dolayısıyla bir kıymet eksilmesi meydana gelmişse, sigortacı bu zararı ödemek zorundadır.

Yazdır e-Posta